• Default Alternative Text

  This one’s for you

  This year our holiday wishes are literally powered with your energy. Click to see how your energy powers real change.

  Shake now!
 • Default Alternative Text

  Connect your enterprise to tomorrow’s IoT economy

  EcoStruxure™ for buildings, data centers, industry and grid.

 • Default Alternative Text

  Discover the EcoStruxure™ Platform

  Everything you need to know about our technology backbone. Learn how our innovation is transforming industries and helping customers become more connected, efficient, safe, reliable and sustainable.

 • Default Alternative Text

  Mọi nơi. Mọi lúc. Mọi dự án.

  Ứng dụng mySchneider từ Schneider Electric— bao gồm dịch vụ theo nhu cầu, dịch vụ tự phục vụ 24/7, và trợ giúp chuyên môn.

  Watch the video
  • Văn bản thay thế mặc định Y tế
  • Giàn khoan dầu khí ở khu vực Trung Đông Dầu khí
  • Văn bản thay thế mặc định Giải pháp cho Tòa nhà
  • Văn bản thay thế mặc định Nước và Nước thải
  • Khai thác than bằng trang thiết bị hạng nặng, ngành khai thác mỏ. Khai thác mỏ, Khoáng sản và Kim loại
  • Hành lang trong phòng máy chủ, giải pháp trung tâm dữ liệu, quản lý trung tâm dữ liệu. Nhà cung cấp Dịch vụ Đám Mây

  Sản phẩm tiêu biểu thiết kế dành riêng cho bạn Xem tất cả sản phẩm