• Default Alternative Text

    Giải thưởng và Xếp hạng

    Khách hàng là nguồn cảm hứng hàng ngày để chúng tôi tìm ra các phương thức mới thực hiện công việc hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn Chúng tôi vinh dự được vinh danh và được trao các giải thưởng toàn cầu trong các lĩnh vực hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển bền vững, kết nối, ổn định và an toàn.

    Sự kiện nổi bật và Các Thành tích mới nhất

    Trở về trang Thông tin Công ty

    Thông tin về công ty