Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text

    Quỹ

    Xây dựng cộng đồng bền vững thông qua kiến thức về năng lượng và lãnh đạo

Giải quyết vấn đề về lỗ hổng năng lượng trên toàn thế giới

"Tại Schneider Electric, chúng tôi đang xây dựng các cộng đồng phát triển bền vững thông qua kiến thức sử dụng năng lượng và khả năng lãnh đạo nhờ Quỹ Schneider Electric. Mục đích là để đóng góp vào sự phát triển con người và xã hội thông qua giáo dục, đổi mới, nâng cao nhận thức và công tác đào tạo nghề liên quan đến năng lượng. Hoạt động này diễn ra rộng khắp trên thế giới nơi có công ty hoạt động, thông qua ba chương trình".
Gilles Vermot Desroches,
Phó Tổng Giám đốc cấp cao về Phát triển bền vững của Schneider Electric và Tổng Đại diện của Quỹ Schneider Electric

G_Vermot_002-392x351
  • Văn bản thay thế mặc định
    Các đại diện quỹ Chúng tôi dựa vào mạng lưới các đại diện quỹ lớn mạnh và có hiệu quả cao. Với một người đại diện ở mỗi địa điểm, chúng tôi tạo sự kết nối dài lâu giữa Quỹ và các đối tác.
  • Các giảng viên của Schneider Electric Tổ chức phi chính phủ này đẩy mạnh hình thức cam kết tự nguyện từ các nhân viên của Schneider Electric đang công tác hoặc đã nghỉ hưu sẵn lòng hỗ trợ các đối tác của Quỹ. Tìm hiểu thêm

You are an association?

Submit your project