Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cước phí cho hàng chuyển phát nhanh (Air shipment) từ Singapore về Việt Nam khoảng bao nhiêu?

Đối với đơn hàng có giá trị từ 2000 đô la Mỹ trở lên, cước phí là 5% giá trị hàng. Các đơn hàng còn lại sẽ áp dụng mức giá chung tối thiểu là 100 đô la Mỹ.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?