Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Trong một đơn hàng có thể lấy hàng ở 2 kho HCM DC và Hanoi DC không ?

Một đơn hàng chỉ được xử lý ở một plan
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?