Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Dòng Hàng Samwha


Chúng tôi xin thông báo sản phẩm Anh/Chị yêu cầu thuộc thương hiệu Samwha, là một trong những thương hiệu của công ty Schneider Electric. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc không thể cung cấp các sản phẩm này cho Anh/Chị do hiện nay công ty Schneider Electric Việt Nam chưa được phép thương mại hóa các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. 
Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm của chị đối với các sản phẩm của công ty chúng tôi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ cùa Anh/chị trong thời gian tới.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?