Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Dùng keylock trong ACB NW có ảnh hưởng tới việc vận hành từ xa thông qua cuộn đóng, cuộn cắt, motor sạc không?

Dùng keylock trong ACB NW là để ngăn ngừa sai sót trong việc vận hành thủ công, không ảnh hưởng đến việc vận hành từ xa thông qua cuộn đóng, cuộn cắt, motor sạc.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?