Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Những tiêu chuẩn quốc tế mà tủ SM6 đáp ứng được?

Tủ trung thế SM6 đáp ứng những tiêu chuẩn sau: IEC cho SM6 24kV & 36kV; UTE cho SM6 24kV; EDF cho SM6 24kV
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?