Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Biến tần ATV312 có đi kèm với phím rời không?

ATV312 không có đi kèm phím rời mà phải đặt rời. Mã hàng: (IP54) ATV312, ATV12 VW3A1006 (IP65) ATV312, ATV12 VW3A1007 Mounting Kit, VW3A31101 (dùng chung với ATV61 hoặc ATV71)
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?