Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Biến dòng bên trong của dòng Tesys T LT6CT8001?

LT6CT8001 được cung cấp với kết nối sơ cấp cái được đặt lỗ 10.8mm của CT. Vị trí này cho phép kết nối với bus bar 800A
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?