Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Có thể có được một hệ thống E-flex với bàn phím được gắn bên ngoài tủ ?

Các hệ thống E-flex NEMA 1 và NEMA 12K có tùy chọn này. Trong phần "Tùy chọn Kiểm soát" của số phần, chọn bất kỳ tùy chọn nào ngoài N07 (Không có người vận hành) sẽ bao gồm một bàn phím đồ hoạ (VW3A1101) gắn trên cửa tủ. Phiên bản NEMA 3R của E-flex không có sẵn với bàn phím được đặt trên cửa tủ.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?