Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Mã hàng của màng hình rời và phụ kiện của biến tần process ?

Màng hình có mã VW3A1111 Loại màng hình lắp cửa type 12 :VW3A1112 Cáp 1m VW3A1104R10 Cáp 3m VW3A1104R30 Cáp 5m VW3A1104R50 Cáp 10m VW3A1104R100
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?