Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cao độ tối đa mà biến tần Altivar 71 có thể hoạt động là bao nhiêu?

Biến tần Altivar 71 được thiết kế để hoạt động ở cao độ tối đa lên tới 3000m. Lưu ý: Cao độ hoạt động tối đa là 1000m, cứ lên thêm mỗi 100m, công suất của biến tần giảm đi 1%. Tối đa 3000m.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?