Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Nhiệt độ môi trường mà Altistart 48 có thể hoạt động là bao nhiêu?

Nhiệt độ tiêu chuẩn mà Altistart 48 có thể hoạt động là từ -10 độ C tới +40 độ C Trong khoảng +40 độ C tới +60 độ C, Altistart 48 vẫn có thể hoạt động nhưng hiệu suất giảm 2% trên mỗi độ C
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?