Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tính năng đặt lại từ xa có phù hợp với CB GV2/GV3/GV7 không?

Tính năng đặt lại từ xa không phù hợp đối với CB GV2/GV3/GV7. Tính năng cắt từ xa có thể thực hiện được bằng cuộn shunt trip nhưng không thể đặt lại từ xa. Đặt lại từ xa có thể thực hiện được trên CB DT60, C60 và C12 bằng module đặt lại từ xa TM60 và TM20. Đối với Compact NS và Masterpact: 2 dòng sản phẩm này có thể tùy chọn hoặc có sẵn tính năng trên tùy vào mã hàng.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?