Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tiếp điểm SDE cho MasterpactNT hoặc NW có mã hàng là gì?

Tiếp điểm SDE có sẵn trên Masterpact NT hoặc NW tiêu chuẩn. Một tiếp điểm SDE thứ 2 có thể gắn lên CB nếu được chỉ rõ trong quá trình đặt hàng.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?