Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Điều gì gây ra lỗi "Due to alignment constraint, you have to decrease or increase topological address index of 1" trong phần mềm Unity?

Trong Unity Pro, loại dữ liệu 32 bit phải được đổi thành một biên địa chỉ khi sử dung PLC M340. Ví dụ, biến của loại dữ liệu REAL hoặc DINT phải được đổi thành %MW2, không phải %MW1.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?