Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào để cài đặt cho phép chạy trên bộ điều khiển ATV312?

Trong phần lập trình, vào menu FUn-, StC-, và tham số nST. Gán nST để một LIX ngõ vào logic để ra lệnh hoạt động. Nếu là ngõ vào logic tương ứng không có điện áp + 24VDC, bộ điều khiển sẽ hiển thị nST trên màn hình để chỉ ra trạng thái dừng bộ truyền. Bộ truyền dừng / chạy chức năng cho phép áp dụng cho cả hai chế độ hoạt động tại chỗ và từ xa.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?