Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Chữ L hoặc H đang nhấp nháy trên màn hình của ATV212?

Chữ L chỉ động cơ đang quá tải này cần phải được kiểm tra, có thể là một vấn đề với động cơ hoặc hệ thống truyền động. Chữ H chỉ rằng bộ điều khiển đang quá nhiệt và cần phải được kiểm tra những gì đang gây tăng nhiệt. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ lọc được làm sạch và không có vật cản để các luồng không khí và các cái quạt trên bộ điều khiển đang làm việc.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?