Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tủ mạch vòng có thể vận hành được tối đa bao nhiêu lần?

Tủ mạch vòng như dao cắt tải và loại tích hợp máy cắt có thể vận hành lên đến 2000 lần đối với trường hợp đầy tải.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?