Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tôi có thể cài đặt 2 thiết bị âm thanh (buzzer) với các tông màu khác nhau trên một dãy đèn chiếu sáng hoặc đèn chiếu sáng XVP không?

Không, chỉ có một đơn vị nghe có thể được cài đặt trên một đèn tháp XVP, và ngoài ra, nó phải ở phía trên ngăn xếp. Nếu cần nhiều hơn một thiết bị nghe thì có thể sử dụng phạm vi đèn báo XVB, điều này có thể chứa tới hai thiết bị nghe được.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?