Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Các mô đun TSXETZ410 / TSXETZ510 có tương thích với các PLC cao cấp không?

"Không, mô đun TSXETZ410 và TSXETZ510 không tương thích với các bộ PLC Premium, Quantum hay Twido. Chúng chỉ tương thích với TSX Micro PLCs (với phiên bản hệ điều hành V2.0 hoặc mới hơn), ngoại trừ TSX37-05 và TSX37-08. Các mô-đun đi kèm với cáp kết nối Unitelway TSXETZCDN003 (chiều dài 0,35 m) và có nguồn điện 24 VDC bên ngoài. "
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?