Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Schneider Electric có sản phẩm dòng biến tần sử dụng cho động cơ một pha không?

Tất cả biến tần được thiết kế để sử dụng để điều khiển tải 3 pha. Tuy nhiên, trường hợp động cơ cơ đang sử dụng có điện áp là 240V thì vẫn có thể sử dụng cả 1 pha và 3 pha trong trường hợp này.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?