Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm thế nào để kích hoạt tính năng tiết kiệm pin trên BX600CI-IN

Video bên dưới hướng dẫn cách làm thế nào để kích hoạt tính năng tiết kiệm pin trên BX600CI-IN.

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?