Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Video: Chữ E nhấp nháy trên màn hình biến tần ATV21/ ATV212 có ý nghĩa gì?

Video bên dưới sẽ giải thích ý nghĩa chữ E nhấp nháy trên màn hình biến tần ATV21/ ATV212. 

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?