Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Điện trở tiếp xúc của rollarc circuit breaker?

Thông thường khi đánh giá điện trở tiếp xúc có 2 cách:
1. So sánh với tiêu chuẩn của NSX (ở đây anh có thể so sánh với các dòng Rollarc R400 & R400D em cung cấp trong file đính kèm).
2. So sánh với các contactor tương tự nó.Vd: nếu có 1 dãy contactor Rollarc thì có thể so sánh Rtx của các contactor này với nhau.
3. So sánh Rtx giữa các pha với nhau. Không chênh lêch quá 50% theo tiêu chuẩn NETA.

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?