Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Hỏi kích thước các mặt che công tắc/ổ cắm?

một số kích thước mặt che đặc trưng của các dòng sản phẩm công tắc/ ổ cắm
 
Về mặt vuông :
-công tắc: 86mm x 86mm hoặc 87mm x 87mm
-ổ cắm cạo râu: 86mm x 146mm hoặc 87mm x 147mm
 
Về mặt chữ nhật
Kích thước là 70mm x 120mm
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?