Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Mở khóa password bảo vệ ATS48?

Hiện tượng: Không truy xuất được vào các menu cài đặt

Thực Hiện theo các bước sau.
Bước 1: Tháo module điều khiển  ATS48 của khởi động mềm
Bước 2: Gạt switch đến vị trí mở khóa ở mặc phía sau module điều khiển
Bước 3: Lắp trở lại, Kiểm tra bằng cách truy xuất và các menu cài đặt

Chi Tiết vuilòng tham khảo file đính kèm
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?