Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Phần mềm kết nối biến tần Schneider Electric?

Đối với biến tần Schneider, phần mềm cài đặt online là Somove, phiên bản mơi nhất là 2.6
Sau khi cài đặt Somove khách hàng cần download thêm thư viện của biến tần co ATV32 ATM cài thêm vào
ID => 3294739839
Title => SoMove Setup Software
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=8800CT1402
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?