Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Quên mật khẩu chương trình PLC M580, phần mềm unity pro phải làm sao?

Quý khách liên hệ tới phòng chăm sóc khách hàng của Schneider Electric,  gửi yêu cầu có đóng dấu của công ty sở hữu chương trình và PLC, gửi kèm application (chương trình bị khóa code) để  được hõ trợ
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?