Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Công tắc thẻ từ có kèm theo thẻ không?

Thẻ này Schneider Electric không bán, khách hàng có thể đặt ngoài về sử dụng
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?