Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Software dùng cho Lexium 62D là gì?


Phần mềm dùng để online, lập trình, upload, download cho PAC drive 3 LXM62  có tên là SOMACHINE MOTION
Mã đặt hàng thì mã hàng cho single license là: SOMMACCZXSPAZZ
Tài liệu liên quan có thể tham khảo trong link bên dưới
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA7ED2160302EN&p_EnDocType=Catalog&p_File_Name=DIA7ED2160302EN.pdf


 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?