Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Phân biệt RCBO loại A, AC, B & SI?

Dòng RCBO có 3 type chính:

+ AC: dùng để bảo vệ cho mạch điện dòng tải (dòng điện AC hình sin bình thường).
+ A: Dùng để bảo vệ cho mạch điện tải 1 pha với bộ chỉnh lưu Vd: biến tần, bộ chỉnh lưu/bộ sạc,...
+ B:  Dùng để bảo vệ cho mạch điện tải 3 pha với bộ chỉnh lưu Vd: biến tần 3 pha, bộ chỉnh lưu/bộ sạc 3 pha,...
+ SI: được sử dụng trong các trường hợp có điều kiện môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ lanh -25độ C, môi trường có tính ăn mòn cao,...

Vui lòng tham khảo file đính kèm.

Dòng RCBO 10kA chỉ có loại A và SI dành để bảo vệ cho các mạch điện với các dạng sóng đã sau khi qua chỉnh lưu.

Trong trường hợp sử dụng để bảo vệ cho điện dân dụng hoặc công nghiệp với dòng điện hình sin mình chỉ có thể sử dụng RCBO 6kA type AC.
 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?