Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Residential and Small Business

Din rail modular devices

Other modular devices

Acti 9 Miniature Circuit Breakers - MCBs

Acti 9 Residual current devices - RCDs

Acti 9 Surge Protection Devices - SPDs

Acti 9 Fuse Holders

Acti 9 Switch Disconnectors

Acti 9 Installation, connection, power distribution

Acti 9 Supervision & switchboard control

Acti 9 Monitoring & control of protection

Acti 9 Electrical circuit control

Acti 9 Lighting, time & energy management

Acti 9 Indication

Acti 9 devices for DC circuits (Direct Currrent)

Multi 9 Modular devices

Modular Enclosures

Surge Protection Devices