Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Phaseo ABL7, ABL8

Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W

Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications

Phaseo ABL7, ABL8