Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P841

Multifunction Line Terminal Protection and Control Device for Auto reclose and Check Synchronism

MiCOM P841 is a multifunctional line terminal IED for control and back-up protection in transmission and sub-transmission feeder bays. Models available: MiCOM P841

MiCOM P841