Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P43x

Distance Protection and Control Relays

MiCOM P43x distance protection and One-Box devices are used for selective short circuit, ground fault and overload protection in all kinds of medium, high and extra-high voltage systems. Models available: MiCOM P430C, MiCOM P433, MiCOM P435, MiCOM P437, MiCOM P439

MiCOM P43x