Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P53x

Line Differential Protection Relay

MiCOM P53x range provides a two ended line differential protection function with all of the necessary protection communication interfaces. Models available: MiCOM P530C, MiCOM P532

MiCOM P53x