Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P547

Phase Comparison Line Protection Relay with Optional Subcycle Distance Protection

Ngừng bán

MiCOM P547 phase comparison protection provides unit protection of EHV and HV lines. Models available: MiCOM P547

MiCOM P547