Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P22x

Motor and Overcurrent Protection Relays

MiCOM P22x range of protection relays is designed for motor protection applications and includes a complete set of protection functions. Models available: MiCOM P220, MiCOM P225

MiCOM P22x