Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P24x

Rotating Machine and Motor Protection Relays

MiCOM P24x relays offer advanced protection, control and monitoring of motors and rotating machines. Models available: MiCOM P241, MiCOM P242, MiCOM P243

MiCOM P24x