Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P13x

Feeder Management Protection Relays and Bay Control

MiCOM P13x is a range of feeder management and One-Box solutions for flexible and comprehensive protection and control of feeders. Models available: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139

MiCOM P13x