Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P138

Directional Overcurrent Protection Relays for Rail Applications

The MiCOM Px30 rail devices are a series of protection relays dedicated to railway catenary protection. The MiCOM P138 specifically provides directional overcurrent protection for rail applications

Easergy MiCOM P63x - available in a range of sizes