Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P436 and MiCOM P438

Distance Protection Devices for Rail Catenary

MiCOM Px30 rail devices are a series of protection relays dedicated to railway catenary protection. The MiCOM P436 provides catenary protection for classic and two-phase AT feeders.

MiCOM P638