Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM C264P

Modular Substation Computer with Backup Protection

MiCOM C264 is the latest generation of modular substation computers. It provides traditional input/output (I/O) management, communication gateway, measurement center and automation processor. MiCOM C264P also includes backup protection, enabling the use as a truly multifunctional device. Models available: MiCOM C264P

MiCOM C264P