Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

PACiS

Digital Control System for Substation Automation

PACiS is a Digital Control System, belonging to the latest generation of competitive, innovative Power Automation solutions. It operates on IEC 61850 and enables re-thinking of the design, operation and maintenance of electrical installations

PACiS