Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

PACiS GWT

SCADA & EMS Gateway

The PACiS Gateway is responsible for data exchange between two networks: the PACiS Substation Network with its IEC61850 devices and the remote SCADA or EMS network

PACiS GWT