Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

IEC 61850 Standard

Interoperability for Advanced Protection and Control Applications

IEC 61850 is the new international standard for communication in substations. It enables integration of all protection, control, measurement and monitoring functions and additionally provides the means for high-speed substation protection applications

IEC 61850 Standard
  • White Paper
    Recommended electrical network design for efficient plant and energy operations* (Phiên bản 1.0) 11/6/17 English 1567_waterhandbook.pdf7.6 MB