Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC

Switch-disconnectors for solar generation.

Dedicated to perform safety isolation downstream the photvoltaic cells or upstream the inverter, prior to maintenance.

Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC