Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Aquaflair AC

Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications

The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Aquaflair AC schneider.label Air-cooled Chillers with axial fans for outdoor installation for mission critical applications